พฤศจิกายน 29, 2021

ข่าววาไรตี้

เว็บไซต์ข่าววาไรตี้ อันดับ 1 รีวิวเกม โฆษณา ท่องเที่ยว ข่าวกีฬา,บันเทิง,การเมือง

รับจํานองที่ดิน

1 min read

รับจํานองที่ดิน

รับจํานองที่ดิน การจำนำเพิ่มหลักทรัพย์เป็นการจำนองตามนัยมาตรา 702 แห่ง ป.พ.พ. เช่นเดียวกับ การเขียนทะเบียนจำพวกจำนำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการนำเอาทรัพย์สินมาเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้ แต่ว่า เป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้สิน ซึ่งได้ลงทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์อื่นเป็นประกันไว้แล้ว โดยให้ถือจำนวนเงินที่จำนองและข้อจำกัดข้อตกลงอื่นๆตามสัญญาจำนำเดิม ตัวอย่างเช่น นาย กรัม จำนำ ที่ดินแปลงหนึ่งเพื่อเป็นประกันหนี้กู้ยืมเงินที่ นาย ก. กู้มาจาก นาย ข. จำนวนหนึ่ง ถัดมา นาย ข. มีความคิดเห็นว่าที่ดินที่จำนำราคาน้อยมากกว่าจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกัน(เงินกู้ยืม) ซึ่งหากบังคับจำนำ จะได้เงินไม่คุ้มกับหนี้สินที่จำนำเป็นประกัน ก็เลยให้ นาย ก. นำที่ดินอีกแปลงหนึ่ง มาจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่จำนอง รวมทั้งจำนำเพิ่มหลักทรัพย์เป็นประกันหนี้ร่วมกันในหนี้รายเดียวกัน (วงเงินจำนำเดียวกัน) ก็เลยอาจจะบอกได้ว่า การจำนำเพิ่มหลักทรัพย์เป็นการนำเอา อสังหาริมทรัพย์มารับรองหนี้ด้วยกันในหนี้รายเดียวกัน

รับจํานองที่ดิน

ทราบไหมว่าการซื้อบ้านมีขั้นตอนและค่าโอนบ้านที่ประกอบด้วยค่าครองชีพต่างๆนอกเหนือจากค่าบ้าน เนื่องจากจะมีการเรียกเก็บภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมโอนบ้านหลายรายการในวันโอนกรรมสิทธิ์บ้าน ผู้ซื้อบ้านจึงจึงควรทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า ค่าธรรมเนียมโอนบ้านนั้นมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และที่สำคัญผู้ใดกันเป็นคนจ่าย เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์หรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากคนขาย ตระเตรียมให้การโอนบ้านเป็นไปอย่างสบายรวมทั้งเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียว และไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง

ค่าโอนบ้านเป็นอย่างไรเป็นค่าครองชีพที่เกิด ณ ที่ทำการที่ดินในวันโอนบ้าน ซึ่งมิได้มีเพียงแต่ค่าธรรมเนียมโอนบ้านหรือค่าโอนกรรมสิทธิ์บ้านเท่านั้น แม้กระนั้นยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการ อาทิเช่น ค่าอากร ค่าภาษีรายได้ ค่าจำนอง เป็นต้น หากซื้อบ้านกับทางโครงงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คนซื้อบ้านอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในวันโอนบ้านล่วงหน้าแล้ว

แต่ว่าถ้าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับบุคคล ก็บางทีอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่ได้มาจากคนขายอย่างเห็นได้ชัดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและก็เป็นจำนวนเงินมากแค่ไหนผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องเรียนหาข้อมูลและคำนวณราคาบ้านพร้อมค่าใช้สอยโอนบ้านล่วงหน้า เพื่อเปรียบค่าครองชีพทั้งผองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน และเพื่อจัดเตรียมเงินจ่ายค่าโอนบ้าน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างจะสูงทีเดียว

ผู้ใดกันแน่รับผิดชอบค่าโอนบ้านหลายคนอาจสงสัยว่าคนใดกันแน่จะต้องเป็นคนจ่ายส่วนไหนในรายการต่างๆของค่าธรรมเนียมโอนบ้าน ซึ่งจะมีทั้งยังกรณีที่คนซื้อเป็นคนจ่าย อสังหาริมทรัพย์ คนขายเป็นคนจ่าย หรือจ่ายร่วมกัน แต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีกฎที่ระบุไว้ว่าผู้ใดจำเป็นต้องจ่ายค่าโอนบ้านส่วนใดบ้าง ซึ่งทั้งปวงนี้ขึ้นกับการตกลงกันระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ผู้ขายตามความเหมาะสม แม้กระนั้นโดยปกติ แบ่งจ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมโอนบ้านคิดเป็น 2% ของราคาประเมินที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้าง โดยปกติเป็นค่าใช้สอยด้วยกัน แล้วก็แบ่งจ่ายกันคนละ 1% ระหว่างคนซื้อกับผู้ขาย ซึ่งอาจมีกรณีที่ผู้ขายที่เป็นบุคคลปกติมิได้ลดบ้านให้ แต่ว่าผู้ขายมีข้อเสนอแนะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมโอนบ้านทั้งผอง หรือกรณีอื่นๆตามข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อแล้วก็คนขาย โดยตรวจสอบราคาประเมินจากกรมธนารักษ์

2. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะโดยทั่วไปเป็นรายจ่ายของคนขาย คิดที่อัตรา 3.3% ของราคาซื้อขายแลกเปลี่ยน ดังนี้ผู้ขายต้องถือครองบ้านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ว่าถ้าถือครองมากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี ก็จะไม่ต้องจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ว่าผู้ขายจำต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์แทน

3. ค่าอากรแสตมป์โดยปกติเป็นค่าใช้สอยของคนขาย คิดร้อยละ 0.5% ของราคาค้าขาย แม้กระนั้นต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดิน แม้ต่ำลงมากยิ่งกว่า ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินมาคำนวณ แม้กระนั้นในเรื่องที่ผู้ขายเข้าข่ายจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์

4. ค่าภาษีรายได้บุคคลปกติในกรณีที่คนขายเป็นบุคคลปกติ คนขายจำเป็นต้องจ่ายค่าภาษีนี้เพราะเหตุว่าเป็นผู้มีรายได้จากธุรกรรมจำหน่าย การคิดค่าภาษีอากรรายได้บุคคลปกติเป็นแบบอัตรารุ่งโรจน์หรือแบบขั้นบันได และจำนวนเงินที่เสียภาษีอากรก็ขึ้นกับขั้นตอนการที่ได้มากับจำนวนปีที่ครอบครอง ยกตัวอย่างเช่น หากได้มาด้วยการซื้อและถือสิทธิ์นาน ก็จึงควรจ่ายค่าภาษีโอนบ้านเยอะๆ ทั้งนี้พิเคราะห์จากราคาประเมินที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างของกรมที่ดิน โดยไม่ได้พึงพอใจว่าราคาค้าขายจริงๆมากแค่ไหน

5. ค่าจำท่วมคิดเป็น 1% ของยอดเงินกู้ทั้งปวง รวมทั้งเป็นค่าครองชีพสำหรับผู้ซื้อบ้านโดยการยืม ซึ่งถ้าเกิดซื้อเงินสด ก็ไม่ต้องเสียค่าจดจำนอง

คำนวณค่าโอนบ้าน เพื่อไม่พลาดท่าให้จำต้องจ่ายแพงเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์หรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ขาย ก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจซื้อทุกครั้ง ผู้บริโภคควรคำนวณราคาบ้านรวมกับค่าโอนบ้านทั้งหมดในส่วนที่ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย รวมถึงการจ่ายด้วยกันระหว่างคนขายและผู้ซื้อ แล้วนำรายจ่ายนั้นมาเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นๆเพื่อไม่ให้หลงกลคนขายที่ปรารถนาผลประโยชน์จากผู้ซื้อจนกระทั่งแปลงเป็นข้างเสียเปรียบจากการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นหรือเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าโอนบ้านในส่วนที่ผู้ขายควรจ่าย

มาตรการรัฐลดค่าโอน-จดจำท่วม

เหลือ 0.01%ปัจจุบัน ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) มีมติเห็นด้วยมาตรการด้านภาษี หนึ่งในนั้นเป็นการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ บ้าน-คอนโดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีอัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

1. ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากอัตราปกติ 2.00% เหลือ 0.01%

2. ลดค่าธรรมเนียมการจำนอง จากอัตราธรรมดา 1.00 % เหลือ 0.01%ยกตัวอย่างกรณีผู้ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

– ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ จากธรรมดาต้องจ่าย 2% เป็นเงิน 60,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียง 300 บาท

– ค่าลงบัญชีการจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากธรรมดาต้องจ่าย 1% เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อลดเหลือ 0.01% จะจ่ายเพียงแค่ 300 บาทรวมแล้วจากที่จำต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำท่วมสำหรับบ้านราคา 3 ล้านบาท จากเดิมเป็นเงิน 90,000 บาท จะเหลือเพียง 600 บาท หรือจ่ายล้านละ 200 บาทข้อแม้มาตรการเมืองลดค่าโอน-จำท่วม

– กรณีจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมตึกประเภทบ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด บ้านแถว หรือตึกพาณิชย์ แล้วก็ซื้อคอนโดจากผู้ประกอบกิจการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด (เฉพาะแผนการใหม่เท่านั้น บ้านหรือคอนโดมือสองไม่ได้คุณประโยชน์จากมาตรการนี้)

– จำต้องโอนและก็จดจำท่วมในครั้งเดียวกัน จึงจะได้ลดค่าธรรมเนียมการจำนำด้วย

– มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์-31 ธันวาคม 2564 แม้กระนั้น ก่อนลงลายลักษณ์อักษร ผู้ซื้อแล้วก็คนขายควรตกลงเรื่องค่าโอนบ้าน ซึ่งรวมทั้งค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รวมทั้งรายจ่ายต่างๆรวมไปถึงระบุลงไปในสัญญาให้เด่นชัดว่า คนใดกันแน่จ่ายส่วนไหน รวมทั้งส่วนไหนที่จะจ่ายด้วยกัน ด้วยเหตุว่าค่าโอนบ้านค่อนข้างจะสูง และก็เพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้กำเนิดปัญหาแย้งรวมทั้งแตกคอในวันโอนกรรมสิทธิ์

หากว่าบ้านขายทอดตลาดจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แม้กระนั้นอย่าลืมคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำหรับเพื่อการเลือกสินทรัพย์ขายทอดตลาดที่ชอบใจ อาทิเช่น ตั้งอยู่ในทำเลที่คุ้มต่อการลงทุน และมีภาวะที่บริบูรณ์ที่สุดหรือเสื่อมโทรมต่ำที่สุด โดยเหตุนี้ก่อนซื้อบ้านหรือคอนโดขายทอดตลาด คุณก็ควรที่จะตรวจดูอย่างถี่ถ้วนเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับเพื่อการซ่อมบำรุงก่อนขาย

ซึ่งอาจจะเป็นผลให้ได้กำไรน้อยลงทรัพย์ขายทอดตลาดเป็นยังไงทรัพย์สินขายทอดตลาด คือ บ้านหรือคอนโดที่ถูกเอามาขายโดยกองบังคับคดี หรือเป็นสินทรัพย์รอคอยแนวทางการขาย (NPA) ที่แบงค์เอามาขาย ซึ่งอสังหาริมทรัพย์จำพวกนี้มาจากการที่เจ้าของเดิมไม่สามารถที่จะผ่อนส่งแบงค์ได้ตามที่มีการกำหนดเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือมีคดีความที่ทำให้ต้องถูกยึดทรัพย์สิน

ทำให้แบงค์หรือผู้ยึดทรัพย์นั้นนำเงินทองดังที่ได้กล่าวมาแล้วไปขายเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้รายจ่ายๆด้วยเหตุนี้ ผู้ขายทรัพย์สินชนิดนี้จะอุตสาหะขายออกไปให้ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งด้วยระยะเวลาที่จำกัดนี้ ราคาจึงมักต่ำลงมากยิ่งกว่าราคาตามท้องตลาด ด้วยเหตุนั้นการเข้าร่วมการประมูลแล้วก็ซื้อสมบัติพัสถานขายทอดตลาดจึงเป็นการลงทุนที่มีลักษณะท่าทางจะประหยัดกว่าการซื้อบ้านมือหนึ่งคำแนะนำสำหรับเพื่อการซื้อบ้านและคอนโดขายทอดตลาด

1. ทำเลถ้าสินทรัพย์ขายทอดตลาดมีทำเลใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็เดินทางสู่จุดสำคัญต่างๆของเมืองได้อย่างสะดวก ก็จะเป็นที่เรียกร้องของตลาดเป็นอย่างมาก โดยการทำเลที่มีสมรรถนะและก็ได้รับความพึงพอใจออกจะสูงอีกทั้งในตอนนี้และก็อนาคตหมายถึงย่านธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ต้นโศก ทองหล่อ เอกมัย และโซนใกล้เคียงรอบตัว ถ้าหากคุณอยากคอนโดที่ใกล้รถไฟฟ้าและหลุดผ่อนธนาคาร ก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Led Property Plus จากกรมบังคับคดีเพื่อค้นหาได้อย่างง่ายๆแล้วก็เร็วอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปค้นหาคอนโดขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี

2. สภาพของบ้านและก็คอนโดบ้านและก็คอนโดขายทอดตลาดที่มีสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ย่อมขายง่ายหรือปล่อยเช่าได้ง่าย ในขณะบ้านหรือคอนโดที่มีภาวะไม่สมบูรณ์และจะต้องได้รับการบูรณะหรือปรับปรุงเพื่อให้กับความจำเป็นของตลาดนั้น จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนรีโนเวทที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหลังจากที่ซื้อมาแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ควรจะไปตรวจสอบภาวะพร้อมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถจะช่วยเสนอแนะเรื่องการคาดหมายค่าใช้จ่ายในการรีโนเวทด้วย

3. สิ่งแวดล้อมถ้าหากเป็นสมบัติพัสถานขายทอดตลาดที่อยู่ในแผนการที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ มีระบบระเบียบการดูแลและรักษาความปลอดภัยที่ดี หรือตั้งอยู่ใกล้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยในด้านสำหรับอำนวยความสะดวกและก็แหล่งช้อปปิ้ง ย่อมมีลัษณะทิศทางที่จะขายง่ายดายเสียยิ่งกว่าและก็ได้ราคามากยิ่งกว่า

4. พื้นที่ใช้สอยบ้านรวมทั้งคอนโดขายทอดตลาดที่สร้างมาแล้วนับเป็นเวลาหลายปี มักจะมีพื้นที่มากยิ่งกว่า มีขนาดใหญ่กว่าบ้านและคอนโดที่สร้างใหม่หรือโครงงานใหม่ๆต่อให้มีสภาพเก่ากว่า แม้กระนั้นราคาก็จะน้อยกว่าตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากคำนวณค่าเสียหายปรุงซ่อมหรือต่อเติมเพื่อขายต่อแล้ว ขายฝาก บ้าน บางครั้งก็อาจจะคุ้มกว่า ขายง่ายดายกว่า รวมทั้งสร้างกำไรได้มากกว่าบ้านแล้วก็คอนโดที่สร้างใหม่ แต่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า

5. เช็กว่าสมบัติพัสถานขายทอดตลาดพวกนั้นไม่มีผู้อาศัยสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ไม่สมควรพลาดคือเช็กว่าทรัพย์สินขายทอดตลอดจากกรมบังคับคดีพวกนั้นไม่มีผู้อยู่อาศัย เนื่องจากว่าหากบ้านรวมทั้งคอนโดนั้นยังมีเจ้าของเดิมอาศัยอยู่ หรือเจ้าของเดิมปล่อยเช่าแล้วยังมีผู้เช่าอาศัยอยู่ ก็อาจจะยากที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นย้ายออกทันที และอาจจะมีเหตุสุดวิสัยที่ควรจะมีการฟ้องร้องขับไล่

และมีค่าฟ้องร้องคดีเพิ่มขึ้นมาด้วยเหตุนี้เพื่อไม่ให้คุณอ่อนเพลียโดยไม่จำเป็น ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อบ้านรวมทั้งคอนโดประเภทนี้ จึงควรตรวจเช็กว่าชื่อข้างหลังโฉนดบ้านเป็นของใครกันแน่ มีภาวะจำยอมหรือถูกตัดรอนสิทธิ์ไหม รวมทั้งจำเป็นต้องมั่นใจว่าปลอดคนอาศัยอยู่อยู่หรือเปล่ามีสัญญาเช่าติดพันอ่านเพิ่มอีกเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องระมัดระวังและก็ทราบสำหรับเพื่อการซื้อบ้านขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี

6. เช็กเรื่องราวบ้านขายทอดตลาดภายหลังจากคุณเจอคอนโดหรือบ้านจากกรมบังคับคดีที่ประทับใจแล้ว ก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจซื้อ ควรจะพิจารณาสิทธิพิเศษและภาระติดพันต่างๆยกตัวอย่างเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าศูนย์กลางที่ค้างอยู่กับเจ้าของเดิม แล้วก็แม้มีภาระติดพันเหล่านั้น คุณก็ควรจะเช็กว่าคนใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ประมูลได้เงินทองกลุ่มนี้มักจะต้องเป็นผู้จะรับผิดชอบภาระผูกพันที่มากับทรัพย์สิน

7. ขอคำแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิก่อนในการเข้าร่วมประมูลหรือการตกลงซื้อบ้านมือสอง ไม่ว่าจะเป็นบ้านขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีหรือเงินรอคอยการขายของแบงค์ก็ตาม คุณควรจะขอความเห็นผู้ที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่จะต้องคำนึงรวมทั้งค่าใช้สอยเพิ่มที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ ดังเช่นว่า ค่าซ่อมบำรุงบ้านถ้าเกิดบ้านที่จะซื้อมีความชำรุดทรุดโทรมมากกว่าที่คิด

หรือการจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำประปาและก็ค่าไฟฟ้าเยอะมากที่คงจะค้างมาจากเจ้าของเดิมอ่านเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับ 3 จุดจำเป็นต้องดูเมื่อเลือกซื้อบ้านขายทอดตลาดวิธีการสำหรับเลือกซื้อบ้านแล้วก็คอนโดขายทอดตลาดนับเป็นการลงทุนที่อดออมกว่าซื้อบ้านแล้วก็คอนโดใหม่ เมื่อก่อนที่คุณจะยินยอมซื้อ ก็ควรจะไปตรวจดูแล้วก็คำนวณให้ถี่ถ้วนว่าคุ้มแก่การลงทุนหรือไม่ ซึ่งข้อแนะนำและข้อควรคำนึง 7 ข้อที่เสนอไปข้างต้นนั้นจะเป็นหลักสำคัญที่สามารถช่วยให้คุณตกลงใจเลือกซื้อสินทรัพย์ชนิดนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

More Stories

betflik ทางเข้า 1 min read
betflix88 1 min read
ib888.com 1 min read

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

betflik ทางเข้า 1 min read
betflix88 1 min read
ib888.com 1 min read
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.